Description:

Sets the Overflow flag (V) in SREG (status register).

Operation:

(i) V ← 1

Syntax: Operands: Program Counter:

(i)SEV None PC ← PC + 1

16-bit Opcode:

1001

0100

0011

1000

Status Register (SREG) and Boolean Formula:

I

T

H

S

V

N

Z

C

-

-

-

-

1

-

-

-

V: 1

Overflow flag set

Example:

add r2,r19; Add r19 to r2
sev ; Set overflow flag

Words: 1 (2 bytes)

Cycles: 1